25% bidrag

Detta gäller för statens 25% elfordonsbidrag (du får tillbaka 9000 kr när du köper en Romex).

Innna kunde privatpersoner som fyllt 18 år som köper en elmoped få ett bidrag på 25 procent. Man kunde söka ett bidrag per person. Bidraget gällde retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som köper en elmoped ska spara fakturan för att kunna ansöka om bidraget.

För mopeder som går i 25 km/h Klass 2, var du tvungen att skicka med kopian på COCcertifikatet till Naturvårdsverket.

Numera finns dock inte detta bidrag längre. I vårbudgeten 2019 finns inte utrymme för detta bidrag längre och det är borttaget.

Mer finns att läsa här: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/