Nu har pengarna för elfordonspremien tagit slut.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/